logo
SBR Links Reserveren

Historie


In 1997 wordt de gymzaal van de toenmalige MAVO om bouwkundige redenen afgekeurd en direct gesloten. De toenmalige gemeente Stad Delden vat direct het plan op om naast de nieuw te bouwen school aan de Schoppenstede een nieuwe gymzaal te bouwen, iets wat architect Jan Willem Kappelhof en bouwer Twickelrand uiteindelijk mogen verwezenlijken.

Besloten wordt om de naam Raesfelt – die ook de MAVO droeg – te behouden, waarmee de historische context van het gebouw een rijke is. In de zestiende eeuw immers is het Goossen van Raesfelt die middels zijn huwelijk met Agnes van Twickelo zijn naam en geslacht blijvend verbindt aan de Stad Delden. Als Drost van Twente (een functie die hij van zijn schoonvader overneemt en die ook zijn zoon zal bekleden) heeft hij in de regio een dusdanige invloed dat de vernoeming van een sportzaal op zijn minst gerechtvaardigd is.

In september 2000 verrichten Burgemeester Drost en wethouder Ros de officiële opening. Ros stelt in zijn openingstoespraak dat zonder de Sportraad Delden ‘het plafond wat lager en de muren wat korter zouden zijn geworden’. De vasthoudendheid van de leden van deze raad kan dan ook gelden als het fundament onder de 28 lengte-, 16 breedte- en 7 hoogtemeters die de hal is gaan tellen. Niet lang na de opening gaat Delden op in de fusiegemeente Hof van Twente, iets wat ook gevolgen zal hebben voor 't Raesfelt.

In de nadagen van het jaar 2000 draagt de Hofgemeente het eigendom, het onderhoud en de exploitatie over aan de Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden (SBR). Tot op de dag van vandaag is deze beheersstichting eigenaar van de zaal, waarmee ’t Raesfelt zich bloedverwant weet van Sporthal de Reiger, Zwembad de Mors en het Parochiehuis. Met het credo ‘Voor sport en cultuur om de hoek’ tracht de SBR haar accommodaties te beheren ten optimale faveure van de Deldense bevolking. Bovendien streeft de stichting duurzaamheid na, waartoe in januari 2014 het dak van de sportzaal voorzien wordt van zonnepanelen die grotendeels in de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Zodoende weet 't Raesfelt zich verzekerd van een lange toekomst in Deldens sportlandschap.